Cart
Custom content
<p>This is custom content</p>

Última revisió: 2 de desembre de 2023

Pintures Natural Colors s'ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Falta de conformitat amb el RD 1112/2018:
  1. En algun cas es pot produir solapament de contingut
  2. Podrien existir errors d'edició puntuals a la pàgina web.
  3. En algunes imatges no es mostra el contingut no textual
  4. Alguns elements poden no complir en nivell mínim de contrast de color
  5. No es compleix l'espaiat mínim del text.
  6. No s'inclou una etiqueta als components que inclouen text o imatges del text.
  7. Tots els elements no estan marcats amb l'idioma de la web
  8. No s'identifiquen els errors
  9. No hi ha suggeriments davant d'errors
  10. No es queden desades les preferències de l'usuari quan el programari no està dissenyat per aïllar-se de la plataforma.
  11. L'eina d'autor no conté plantilles accessibles
 • Càrrega desproporcionada:

No aplica.

 • Contingut no entra dins l'àmbit de la legislació aplicable:

Hi ha fitxers en PDF que no compleixin totalment tots els requisits d'accessibilitat.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada el 21 de novembre del 2023.

El mètode emprat per a aquesta declaració ha estat una autoavaluació realitzada per l'empresa desenvolupadora de la web, Abity

Última revisió de la declaració: 21 de novembre de 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits d'accessibilitat

Pot fer comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web

a través del formulari de contacte utilitzant com a assumpte l'opció "Problemes d'accessibilitat" o trucant el número de telèfon (+34) 937 85 02 55 

Les comunicacions seran rebudes i tractades per l'equip d'Accessibilitat.

Sol·licituds d'informació accessible i queixes

A la Sol·licitud d'informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.

CONTINGUT OPCIONAL

El lloc web:

 • S'ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l'accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.1)</ li>
 • Està optimitzat per a les últimes versions vigents de Chrome, Edge, Firefox i Opera
 • Està dissenyat per a la correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d'escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive)
 • S'ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcatge i fulls d'estil CSS 3 per al disseny i Javascript per a les funcionalitats de la botiga